INTRODUCTIE

LOUWERS is specialist op het gebied van daken en gevels. Naast het werken voor particulieren, onderhouden wij ook diverse daken voor bedrijven en overheid. Onze kwaliteit is dan ook niet alleen terug te vinden op woningen, maar ook op utiliteitsgebouwen. Dat Louwers al heel wat goede indrukken achter heeft gelaten blijkt wel uit ons abonneebestand dat niet alleen bestaat uit vele particulieren en bedrijven, maar ook uit beheerders, projectontwikkelaars en banken.

Onze voornaamste werkgebieden bestaan uit:

  • Nieuwbouw, renovatie, groot en klein onderhoud
  • Totale dakpakketzorg via ons abonneesysteem
  • Onafhankelijke adviesdiensten zoals bijvoorbeeld Lintaks voor onroerendgoedmarkt
  • Speciale servicediensten onder andere voor installatiebedrijven

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van:
  • Dakbedekking voor vlakke Ún hellende daken
  • Thermische isolatie voor vlakke en hellende daken
  • Aanleg en onderhoud van dakgoten, onder andere van zink en koper
  • Aanbrengen van coatings voor gevels en daken, met name voor het pannendak
Voor informatie, referenties, vragen enz. kunt u mailen naar: info@louwersdaken.nl